warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Det historiske Nakskov

Stedet hvor Nakskov ligger nu, har været beboet i flere tusinde år viser fund fra området. Navnet Nakskov stammer fra den tid hvor hele området 'Nakken' (Nakskov centrum i dag) var dækket af skov, altså "skoven på Nakken" eller "Nakkeskoven". Byen fik af datidens konge lov til at rydde skoven til bebyggelse og omkring år 1200 byggedes en romansk kirke dér hvor Sankt Nikolai Kirke ligger i dag; der er stadig rester af den gamle kirke oppe under Sankt Nikolai Kirkes hvælvinger.

Nakskov opnåede købstadsrettigheder i 1266. Den var dengang blot en lille fiskerby, men voksede sig efterhånden større og blev den største by på Lolland-Falster. Nakskov var hærget af voldsomme brande i henholdsvis 1420 og 1528 der lagde næsten hele byen øde, ligesom tyske tropper fra Lübeck plyndrede og satte ild til den i 1510 under et militært angreb.

www.nakskovlokalarkiv.dk
Nakskov Lokalarkiv på Facebook
www.arkiv.dk
www.historiskatlas.dkGenerelt var Nakskov et udsat sted grundet tyske og vendiske erobringstogter, og Kong Hans anlagde derfor et lille skibsværft og fæstningen Engelsborg på øen Slotø i Nakskov Fjord, for på denne måde at værne byen imod angreb udefra. Foruden etableringen af en krigsflåde på øen, byggede man volde og grave omkring selve Nakskov for at befæste byen.

Krogsbølle Kirke som blev nedrevet i 1539, var kirke i den lille landsby Krogsbølle beliggende nord for Nakskov by. Tomten fra kirken kan i dag anes på byens planteskoles grund på Løjtoftevej. Byggematerialerne blev senere brugt til Nakskov fæstning. Landsbyen som eksisterede som selvstændig bebyggelse og sogn indtil 1577, lå dér hvor parken Svinglen ligger i dag samt ud til Løjtoftevej ved Svingelsmosen.

Nakskov - Kortet er tegnet og opmålt i 1798
loading
×